Blizny

Blizny powstają wskutek uszkodzenia skóry właściwej. Mimo, iż zmiany te nie są niebezpieczne dla zdrowia, dla wielu wyglądają nieestetycznie.

W celu redukcji blizn sugerujemy następujące zabiegi: