Wytyczne dla klientów

 • Klient może być przyjęty do salonu wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
 • W salonie może przebywać maksymalnie 4 klientów.
 • Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
 • Dzień przed planowaną wizytą skontaktujemy się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
  Klient nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

W salonie klient zobowiązany jest:

 • Zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do salonu.
 • Nosić osłonę nosa i ust.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom:

 • Codziennie przeprowadzamy z naszymi pracownikami wywiad, dotyczący braku wstępowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 • Zainstalowaliśmy pomiędzy stanowiskami ekrany ochronne.
 • Zastosowaliśmy dodatkowe przesłony na stanowiskach do manicure, w celu oddzielenia personelu od klienta.
 • Do dyspozycji klientów zapewniliśmy środki do dezynfekcji rąk. Znajdują się one przy wejściu do salonu oraz w toalecie.
 • Używamy środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym: odzieży ochronnej (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w temperaturze min. 60°C z dodatkiem detergentu); maseczki ochronnej, a w razie konieczności także przyłbic lub gogli; rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
 • Regularnie, często i dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem, a następnie dezynfekujemy osuszone dłonie profesjonalnym środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Dbamy o to, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, odkażamy je po każdym zabiegu. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścimy powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
Umów wizytę
Call Now Button